cover

Artykuły

Zagadnienia materiałowe na stacji uzdatniania wody

Zapraszamy na  "Szkolenia dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”, część VI: Zagadnienia materiałowe na stacji uzdatniania wody, Bierzglinek/Wrześni 16-17.10.2019 r.
 
Zakres merytoryczny:
- Złoża filtracyjne: parametry doboru i kontroli złóż, rodzaje złóż, analiza sitowa, analiza składu chemicznego, dobór uziarnień, wysokości warstw, jakość mikrobiologiczna materiałów,
- Orurowanie SUW: stale nierdzewne (podstawowe gatunki, warunki spawania, montażu, dobór gatunku stali w zależności od jakości uzdatnianej wody), PE i PVC,
- Nowoczesne techniki obróbki stali nierdzewnej,
- Metody sterowania pracą przepustnic i zasuw,
- Techniczne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania danego typu napędów,
- Zagadnienia materiałowe związane z doborem oraz eksploatacją armatury w systemach uzdatniania wody:
1) przepustnice (wykonania materiałowe, zasady konserwacji, zasady doboru, przeznaczenie)
2) zasuwy (wykonania materiałowe, eksploatacja/konserwacja, dobór, miejsca stosowania)
3) zawory odpowietrzająco napowietrzające - dobór i zasady eksploatacji,
4) zawory zwrotne (dobór i zasady eksploatacji),
5) inne rodzaje armatury wykorzystywanej na SUW (zawory bezpieczeństwa, wodomierze, może zawory regulacyjne, - np pływakowe, zawory redukcyjne),
- Systemy ochrony i naprawy zbiorników murowanych, betonowych i żelbetowych do magazynowania wody pitnej na stacjach uzdatniania wody :
1)  diagnostyka stanu konstrukcji zbiorników,
2) przyczyny uszkodzeń wewnętrznych powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych zbiorników,
3) czynniki zmniejszające trwałość konstrukcji betonowych,
4) systemy napraw zbiorników na wodę pitną (omówienie i porównanie różnych metod),
5) materiały stosowane do napraw zbiorników na wodę pitną ( porównanie stosowanych materiałów różnych producentów),
6) przykłady naprawy uszkodzonych zbiorników wody pitnej na podstawie modernizowanych i remontowanych stacji uzdatniania wody.
 

środa 25 września 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej