cover

Artykuły

Najlepsze akcje edukacyjne branży wod-kan wybrane!

W konkursie „Głośna Woda” po raz 6 nagrodzono najlepsze projekty prowadzone podczas kampanii edukacyjnych przedsiębiorstw wodociągowych. Celem plebiscytu organizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa. Podczas VI edycji konkursu nagrodzono kampanie realizowane w latach 2018-2019, zwracając uwagę na całokształt działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. W tym roku wyróżniono przedsiębiorstwa wodociągowe w Słubicach, Komornikach, Wrocławiu i Katowicach.

Więcej: Portal Komunalny 04.10.2019 r. „Najlepsze akcje edukacyjne branży wod-kan wybrane!”.

piątek 11 października 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej