cover

Artykuły

Urząd Ochrony Danych Osobowych a zdalne odczyty wodomierzy

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjrzy się systemom zdalnego odczytu wodomierzy. Aktualnie zatwierdzono plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim w ciągu najbliższych 12 miesięcy przeprowadzone zostaną kontrole sektorowe między innymi w   podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 15.01.2020 r. „Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada kontrole w wodociągach”.

poniedziałek 3 lutego 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej