cover

Artykuły

Ujednolicenie stawek

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu dostało od Wód Polskich nakaz ujednolicenia stawek za wodę i ścieki dla mieszkańców wszystkich gmin obsługiwanych przez spółkę. Tym samym Państwowe Gospodarstwo Wodne w Szczecinie odrzuciło wniosek taryfowy złożony przez MWiK w Kołobrzegu. Zróżnicowanie oraz wysokość opłat ma swoje uzasadnienie jak twierdzi Zarząd Przedsiębiorstwa – tereny są luźno zabudowane, przez co i koszty budowy nowych sieć i koszty eksploatacji rosną.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 16.01.2020 r. „Kołobrzeg: Spór o taryfy za wodę się zaostrza”.

czwartek 30 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej