cover

Artykuły

Woda opadowa

Woda z opadów zwiększa objętość ścieków w kanałach, a tym samym powoduje znaczny wzrost kosztów pracy oczyszczalni ścieków dlatego odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z przepisami. Właściciele posesji często nie widzą, że łamią przepisy a za ich złamanie grozi kara nawet do 10 tyś złotych. Natomiast przedsiębiorstwa wodociągowe coraz częściej przeprowadzają kontrole nieruchomości, których celem jest ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 17.01.2020 r. „Nieznajomość tych przepisów może być kosztowna”.

poniedziałek 27 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej