cover

Artykuły

Nowelizacja prawa wodnego

Najnowsza nowelizacja prawa wodnego doprecyzowała zasady naliczania opłat za usługi wodne.
Mowa tu o ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. poz. 210), której regulacje częściowo obowiązują już od 23 listopada 2019 r., a częściowo od 1 stycznia 2020 r. Niestety, przepisy te w większości przypadków okazują się niekorzystne dla przedsiębiorców. Głównie chodzi o przelicznik stosowany przy wyliczaniu wysokości opłat dla części pozwoleń wydanych przed 1 stycznia 2018 r. a także o naliczanie opłat stałych.

Więcej: Gazeta prawna z dnia 07.01.2020 r. „Niektórzy zapłacą więcej. Niekorzystne dla firm zmiany w prawie wodnym”.

czwartek 16 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej