cover

Artykuły

Nowe opłaty

Wraz z nadejściem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe wysokościami różnych opłat, uiszczanych na rzecz Wód Polskich. Nowe stawki zostały opublikowane w Monitorze Polskim z 2019 r. (nr 1036, 1031, 1030, 1029) a dotyczą opłaty podwyższonej, opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych, opłaty legalizacyjnej, a także za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”.

Więcej: Gazeta prawna z dnia 06.01.2020 r. „Prawo wodne 2020: Nowe stawki opłat”.

czwartek 9 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej