cover

Artykuły

Dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach przedstawiamy pi

Dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach przedstawiamy pismo Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych dot. zamówień sektorowych. Treść pisma pokrywa się z prezentowaną przez Forum opinią prawną w sprawie zakresu stosowania przez jednoosobowe spółki gminne będące przedsiębiorcami wodociągowo-kanalizacyjnymi przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień sektorowych, przedstawioną przez konsultanta Forum - Kancelarię Prawną Business-Lex Zygmunt Jerzmanowski.

wtorek 10 maja 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej