cover

Artykuły

Woda i ścieki hurtowo

W wydaniu marcowym opublikowaliśmy artykuł autorstwa Józefa Wiśniewskiego pt. "Hurtowe zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków". Poniżej przedstawiamy tekst prezentujący nieco inne poglądy niż reprezentowane przez dyrektora Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy hurtowa sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków powinny być objęte przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

sobota 19 lutego 2005

czytaj więcejGorące spotkanie branży wod.-kan.

Robocze spotkanie konsultacyjne omawiające wniosek o udzielenie zezwolenia oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.Wrzesińska restauracja Królewska była już trzeci raz gospodarzem roboczego spotkania konsultacyjnego szefów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski. Wcześniejsze, listopadowe i grudniowe szkolenia, obracały się wokół tematyki bardziej ogólnej, omawiano wówczas problematykę zawartą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przybyło na nie około 300 osób, reprezentujących ponad 150 przedsiębiorstw.

piątek 18 lutego 2005

czytaj więcejNiemcy i Polacy o ściekach

Tak zwana dyrektywa ściekowa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców większej od 2 tys. w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego ich oczyszczania.

czwartek 17 lutego 2005

czytaj więcejODCZYT RADIOWY - zdalny odczyt wodomierzy

Już siedem lat temu opracowano w firmie TYTAN rozwiązanie odczytu radiowego wodomierzy umożliwiając zdalny dostęp do danych wodomierza -numeru i przepływu- zużycia wody

środa 16 lutego 2005

czytaj więcejKto pyta nie błądzi

Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl pt. "Kto pyta nie błądzi". Prezentujemy w nim odpowiedzi na pytania docierające do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Na część pytań odpowiada Mirosław Krzyszczak z MPWiK Lublin, konsultant Forum.

środa 16 lutego 2005

czytaj więcejNowoczesne narzędzie pracy

Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe "Od projektowania do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Optymalizacja poprzez symulację i modelowanie", które odbyło się 27 września w stolicy, to kolejny efekt współpracy krakowskiej firmy LEMTECH Konsulting z prof. Janem A. Oleszkiewiczem. W seminarium udział wzięło blisko 100 osób reprezentujących komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, wyższe uczelnie, biura projektowe, firmy doradcze, wojewódzkie inspektoraty i fundusze ochrony środowiska.

wtorek 15 lutego 2005

czytaj więcejMałże jako bioindykatory w systemie SYMBIO

Bioindykacja jest metodą, wykorzystującą organizmy żywe jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska. Na ogół wykorzystuje się je do oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego czy określenia zmian zachodzących w biocenozie lub ekosystemie. Bioindykatorami mogą być gatunki zwierząt czy roślin o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do określonego czynnika (tzw. gatunki stenotopowe). Organizmy wskaźnikowe wybierane są pod kątem szczególnej wrażliwości na określone związki chemiczne. Ich reakcje stanowią rodzaj alarmu, ostrzegającego przed skażeniem.

wtorek 15 lutego 2005

czytaj więcejbrak strony

Dział chwilowo w budowie, przepraszamy

wtorek 15 lutego 2005

czytaj więcejPołączyła nas idea

Z Adamem Kozińskim, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich i zastępca burmistrza w gminie Międzyrzecz rozmawia Zenon Świgoń

sobota 12 lutego 2005

czytaj więcejJest dobrze!

Czego można oczekiwać od inspektorów ochrony środowiska w gminach, którym nakazuje się organizowanie spisu powszechnego, łapanie bezdomnych kotów itp. zajęć, zapominając o poinformowaniu ich o inwestycjach i zamówieniach z dziedziny ochrony środowiska. Jak można dbać o środowisko, jeżeli w przetargu publicznym oceniana jest cena a nie jakość. Wynik, to 98% oferowanych tanich urządzeń, udających oczyszczalnie przydomowe. Jeżeli inspektor środowiska ma nawet przygotowanie zawodowe, to i tak w większości pozbawiony jest jakichkolwiek możliwości decyzyjnych w przetargach.

piątek 11 lutego 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej