cover

Artykuły

Zasady uczestnictwa w listach dyskusyjnych

Wykres ilość uczestników w poszczególnych latach działania zamkniętej listy dyskusyjnej Zamknięta lista dyskusyjna przeznaczona jest tylko do przedstawicieli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych...

sobota 5 lutego 2005

czytaj więcejOpinia na temat trybu uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

Opinia na temat trybu uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji pobierz

czwartek 3 lutego 2005

czytaj więcejObowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. pobierz zapytanie pobierz odpowiedź

środa 2 lutego 2005

czytaj więcejRozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierd

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf pobierz

wtorek 1 lutego 2005

czytaj więcejWyrok NSA w sprawie art. 24 ust. 3 ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Wyrok NSA w sprawie art. 24 ust. 3 ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" pobierz

sobota 29 stycznia 2005

czytaj więcejPrzykładowy wzór umowy "o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych" przes

Przykładowy wzór umowy "o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych" przesłany nam wraz z załącznikami (1 i 2) przez jedno z przedsiębiorstw wod-kan.

sobota 29 stycznia 2005

czytaj więcejKorespondencja z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca problemu: "czy Urząd Oc

Korespondencja z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca problemu: "czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest właściwy do badania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe z...

piątek 28 stycznia 2005

czytaj więcejKonieczność uzyskania akredytacji i obowiązku wdrożenia systemu jakości dla laboratoriach ścieków

Konieczność uzyskania akredytacji i obowiązku wdrożenia systemu jakości dla laboratoriach ścieków: pobierz pismo do ministerstwa, pobierz odpowiedź

czwartek 27 stycznia 2005

czytaj więcejPropozycja regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dr Henryk Bylka - Politechnika Pozn

Propozycja regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dr Henryk Bylka - Politechnika Poznańska) - wersja z dnia 17.03.2002. pobierz

czwartek 27 stycznia 2005

czytaj więcejWskazówki do sporządzenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbi

Wskazówki do sporządzenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków(Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie)pobierz wersja zip

wtorek 25 stycznia 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej