cover

Artykuły

Zmiany ustawowe w zakresie podmiotowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Każdy z konkurencyjno – porównywawczych sposobów udzielania zamówień publicznych (wszystkie z wyjątkiem wolnej ręki) obwarowany jest określonymi wymaganiami proceduralnymi wynikającymi z ustawy bądź z woli samego zamawiającego. Warunkują one uczestnictwo w postępowaniu oraz prawidłowy jego przebieg. Stąd nazywane są warunkami postępowania (warunkami przetargowymi).

poniedziałek 8 listopada 2004

czytaj więcejSenat RP na 79 posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym z

Senat RP na 79 posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odrzucił definicję przyłącza kanalizacyjnego w brzmieniu uchwalonym przez Sejm

czwartek 1 stycznia 2004

czytaj więcejNa stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia w sprawie stosowania ustawy "o zamówieniac

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia w sprawie stosowania ustawy "o zamówieniach publicznych" przez przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor...

poniedziałek 24 lutego 2003

czytaj więcejZamówienia publiczne, aktualności

Ustawa o zamówieniach publicznych wzbogaciła się o art. 74a "umowy w sprawie zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publi...

środa 5 lutego 2003

czytaj więcejZamówienia publiczne,aktualności

Wchodzą w życie od 1 stycznia 2003r:- art. 4a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. "o zamówieniach publicznych" (Dz.U.02.72.664). Znowelizowany przepis rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowan...

wtorek 7 stycznia 2003

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl