cover

Artykuły

higienizacja i dezynfekcja ścieków z oddziałów zakaźnych

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w miastach, w których zlokalizowano szpitale z oddziałami zakaźnymi apelują o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do higienizacji i dezynfekcji ścieków przed ich wprowadzeniem do urządzeń kanalizacyjnych. Często ścieki komunalne ze szpitali trafiają wprost do urządzeń kanalizacyjnych bez jakiegokolwiek procesu dezynfekcji. Następnie przepływają urządzeniami grawitacyjnymi nie zapewniającymi szczelności gazowej przez całe miasta.

Więcej:

Portal Samorządowy z dnia 18.03.2020 r. „Ścieki ze szpitali jednoimiennych muszą podlegać specjalnym procedurom”.
oraz
Portal Komunalny z dnia 17.03.2020 r. „Wodociągi: należy lepiej oczyszczać ścieki ze szpitala”.
oraz
Portal Samorządowy z dnia 16.03.2020 r. „Wodociągi postulują, by lepiej oczyszczać ścieki ze szpitala zakaźnego”.
 

poniedziałek 23 marca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej