cover

Artykuły

Koronowirus w ściekach

Podobnie jak wiele innych wirusów także COVID-19 może występować w ściekach. Jednakże Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie uspokaja twierdząc, że dostępne metody oczyszczania ścieków skutecznie eliminują wirusa. Amerykańska Federacja Środowiska Wodnego sugeruje, że standardowe praktyki dezynfekcji ścieków komunalnych i chlorowania są wystarczające by wyeliminować wirusa.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 09.03.2020 r. „Koronawirus w ściekach. IGWP zaleca ostrożność”.

wtorek 17 marca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej