cover

Artykuły

Zawieszenie wizyt w biurach PGWWP

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego do dnia 27 marca 2020 r. zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej. Jednocześnie wystosowano prośbę o przekazywanie korespondencji do właściwych jednostek Wód Polskich wyłącznie drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12.03.2020 r. „Zagrożenie epidemiczne. Zmiany w funkcjonowaniu biur Wód Polskich”.

piątek 13 marca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej