cover

Artykuły

Zagospodarowanie wód opadowych

Ankieta przeprowadzona na rzecz programu NOAH w którym uczestniczą miasta z krajów nadbałtyckich wykazała, iż ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowych i samorządów nie wie, jak radzić sobie z zagospodarowaniem wód opadowych. Celem tego programu jest wypracowanie uniwersalnego modelu postępowania z wodami opadowymi, tak by chronić Bałtyk przed zanieczyszczeniami.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 05.03.2020 r. „Samorządy nie wiedzą, co robić z deszczem”.

sobota 7 marca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej