cover

Artykuły

susza a zużycie wody

Coraz więcej prognoz potwierdza, iż tegoroczna susza może być jeszcze większa niż rok temu a także ta rekordowa z 2015 roku. Jeśli w kolejnych miesiącach nie pojawią się opady, apeli o ograniczanie zużycia wody będzie dużo więcej niż w 2019 roku – przewiduje bloger Sebastian Szklarek. Wodociągi już teraz przygotowuj się na najbliższe miesiące aby zapewnić odbiorcą wodę o odpowiedniej ilości, jakości oraz ciśnieniu. Wody do picia nie powinno zabraknąć, gdyż w 70 proc. pochodzi ona z bezpiecznych ujęć głębinowych zapewnia Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Więcej:
Gazeta Prawna z dnia 15.04.2020 r. „Szklarek: Gminy mogą mieć kłopoty z wodą ”.
Portal Samorządowy z dnia 21.04.2020 r. „Będą apele do mieszkańców, by oszczędzali latem wodę”
oraz
Portal Samorządowy z dnia 20.04.2020 r. „Nadchodzi wielka susza. Pytanie, czy także w kranach...”

czwartek 30 kwietnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej