cover

Artykuły

podwyżka cen wody w Łodzi

W liście otwartym do prezydent Łodzi Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaapelował o wycofanie wniosku o ponad 40-procentową podwyżkę opłat cen za wodę. W liście tym między innymi napisał: „Obecnie, w tak trudnym okresie pandemii, kiedy mieszkańcy potrzebują wody niezbędnej do celów higienicznych i sanitarnych, podwyższanie cen jest nieuzasadnione. Jednoznacznie godzi także w interesy ekonomiczne obywateli, również w perspektywie kryzysu gospodarczego, który jest zapowiadany, jako konsekwencja pandemii".

Więcej:
Portal Samorządowy z dnia 24.04.2020 r. „Prezes Wód Polskich apeluje o wycofanie się z podwyżki opłat za wodę w Łodzi”.

poniedziałek 27 kwietnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej