cover

Artykuły

bezpieczeństwo wody

Europejska federacji EurEau skupiająca firmy sektora wodociągowo-kanalizacyjnego porównała swoje metody zapewnienia bezpieczeństwa wodzie. Przedstawiciele federacji podczas konferencji on-line wymienili się doświadczeniami w walce z koronawirusem. Spotkanie ujawniło wiele wspólnych problemów w procedurach bezpieczeństwa wody w Europie. Ustalono między innymi, iż dzięk zastosowaniu dobrych technologii woda pitna jest bezpieczna.
 
Więcej:
Portal Samorządowy z dnia 30.03.2020 r. „Koronawirus. Jak wygląda bezpieczeństwo wody w Europie”.

czwartek 23 kwietnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej