cover

Artykuły

zbieranie wody wodociągowej

Coraz więcej Samorządów zachęca do zbieranie wody deszczowej by ją później wykorzystać do podlewania zieleni.

wtorek 26 maja 2020

czytaj więcejnowy akt prawny

Dnia 18 maja 2020 roku weszło w życie Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych Dz.U. 2020 poz. 939.

środa 20 maja 2020

czytaj więcejNowe terminy szkoleń

Wprowadzamy nowe, zmodyfikowane terminy kursów, szkoleń oraz warsztatów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na rok 2020.

wtorek 21 kwietnia 2020

czytaj więcejproblemy przedsiębiorstw wod-kan

Większość Przedsiębiorstw wodno-kanlizacyjnych podczas panującej pandemii boryka się z szeregiem problemów, do których należą między innymi wzrost kosztów działalności przy spadku wpływów ze sprzedaży wody oraz braki kadrowe.

poniedziałek 4 maja 2020

czytaj więcejsusza a zużycie wody

Coraz więcej prognoz potwierdza, iż tegoroczna susza może być jeszcze większa niż rok temu a także ta rekordowa z 2015 roku.

czwartek 30 kwietnia 2020

czytaj więcejpodwyżka cen wody w Łodzi

W liście otwartym do prezydent Łodzi Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaapelował o wycofanie wniosku o ponad 40-procentową podwyżkę opłat cen za wodę.

poniedziałek 27 kwietnia 2020

czytaj więcejbezpieczeństwo wody

Europejska federacji EurEau skupiająca firmy sektora wodociągowo-kanalizacyjnego porównała swoje metody zapewnienia bezpieczeństwa wodzie.

czwartek 23 kwietnia 2020

czytaj więcejokresowe niższe ceny wody

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązywać będą niższe ceny wody. Spowodowała to panująca epidemia.

piątek 17 kwietnia 2020

czytaj więcejpodziękowania

Wszystkim pracownikom branży komunalnej nalezą się podziękowania za ich pracę w tych trudnych chwilach panującej pandemii.

niedziela 26 kwietnia 2020

czytaj więcejZagospodarowanie wód opadowych

Ankieta przeprowadzona na rzecz programu NOAH w którym uczestniczą miasta z krajów nadbałtyckich wykazała, iż ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowych i samorządów nie wie, jak radzić sobie z zagospodarowaniem wód opadowych.

sobota 7 marca 2020

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej