cover

Artykuły

analiza ścieków a koronawirus

Hiszpańscy biolodzy na podstawie badań ustalili, iż analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa Naukowcy współpracujący z miejskimi zakładami uzdatniania wody w miastach Hiszpanii ustaliła, że badanie ścieków pozwala z ponad tygodniowym wyprzedzeniem przewidzieć nasilenie liczby infekcji w danym mieście. Do wyników i wyciągnięcia takich wniosków posłużyło badanie obecność kwasów rybonukleinowych (RNA) koronawirusa w ściekach. WHO natomiast potwierdza, iż jak dotąd nie odnotowano żadnego zachorowania związanego z obecnością wirusa SARS-CoV-2 w ściekach, mimo iż każda osoba zakażona SARS-CoV-2 wydala dziennie do ścieków miliony genomów wirusa.

Więcej: Gazeta Prawna  z dnia 07.05.2020 r. ”“El Pais”: Analiza ścieków pozwala przewidzieć rozwój epidemii”.
oraz
Gazeta Prawna z dnia 03.05.2020 r. „Koronawirus w ściekach: Nie powoduje zachorowań, ale pomaga namierzyć bezobjawowych nosicieli”

piątek 5 czerwca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej