cover

Artykuły

kwestionowanie wysokości stawek ustalonych przez Wody Polskie

Przedsiębiorcy kwestionując wysokość stawek ustalonych przez Wody Polskie, muszą pamiętać o złożeniu stosownego pisma w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich wysokości oraz z góry przedstawić w nim możliwie obszerne argumenty na uzasadnienie swoich racji. Przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą, że dopiero wniesienie reklamacji wszczyna postępowanie administracyjne, przy czym różni się ono w stosunku do zwykłego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 273a p.w. w przypadku złożenia reklamacji nie stosuje się przepisów art. 10 par. 1 oraz art. 61 par. 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 21.07.2020 r. ”Uwaga na pułapki w reklamacjach opłat za usługi wodne”.

piątek 24 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej