cover

Artykuły

Odwołanie kursów eksploatatorów SUW i oczyszczalni ścieków na rok 2020

Ze względu na liczne zapytania co do naszych kursów dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody i eksploatatorów oczyszczalni ścieków zaplanowanych od września do grudnia 2020 r. informujemy, że  względu na obecną i przewidywaną przez ekspertów przyszłą pandemiczną sytuację w kraju, odwołujemy nasze szkolenia przewidziane na rok bieżący. Decyzję tę podjęliśmy w poczuciu odpowiedzialności za  koleżanki i kolegów z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ważną pracę którą realizują dla swoich lokalnych społeczności. Wszystkie przesłane wcześniej wpłaty będą odsyłane w najbliższych dniach.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2021 planujemy zrealizować cały przewidziany na ten rok program, tj. „Kursy dla eksploatatorów Stacji uzdatniania wody” część pierwsza, cześć druga, część trzecia, część ósma oraz „Kursy dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków” cześć trzecia, część czwarta i część piąta. Już dzisiaj chętne osoby zapraszamy na te szkolenia w roku 2021, szczegółowe terminy podamy za kilka miesięcy.

 

niedziela 9 sierpnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej