cover

Artykuły

Opłata za wodę tylko z zalegalizowanego licznika

Sąd Rejonowy w Tczewie stwierdził, iż w przypadku gdy pozwany o zapłatę kwestionuje wynik pomiaru urządzenia pomiarowego niespełniającego norm, na powodzie ciąży obowiązek wykazania, że dokonany pomiar był prawidłowy. Sąd podkreślił, iż skoro są ustawowe oraz wynikające z rozporządzeń wymogi co do właściwości urządzeń pomiarowych, to za ich niespełnienie konsekwencje powinna ponosić spółka wodociągowa jako właściciel urządzenia, a nie odbiorca usług.
 
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 31.08.2020  r. ”Opłata za wodę tylko z zalegalizowanego licznika”.

wtorek 1 września 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej