cover

Artykuły

Uchwały rad Gmin w sprawie wyznaczania aglomeracji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informują, iż brak uchwał rad gmin dotyczących wyznaczenia aglomeracji będzie przesłanką negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wody Polskie w liście do Izby Gospodarczej Wody Polskie przypominaj, iż do końca tego roku gminy muszą przyjąć uchwały w sprawie wyznaczania granic aglomeracji. Uchwały te to jeden z podstawowych dokumentów w zakresie planowania inwestycji kanalizacyjnych.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 28.09.2020  r. ”Wody Polskie ostrzegają: bez tych uchwał nie będzie nowych taryf za wodę i ścieki”

środa 30 września 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej