cover

Artykuły

Zamówienia publiczne, aktualności

Ustawa o zamówieniach publicznych wzbogaciła się o art. 74a "umowy w sprawie zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publi...

środa 5 lutego 2003

czytaj więcejZamówienia publiczne,aktualności

Wchodzą w życie od 1 stycznia 2003r:- art. 4a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. "o zamówieniach publicznych" (Dz.U.02.72.664). Znowelizowany przepis rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowan...

wtorek 7 stycznia 2003

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej