cover

Artykuły

Stołeczne ścieki nie trafiają już do Wisły

Działa już tymczasowy rurociąg ułożony na moście pontonowym transportujący ścieki przez Wisłę w Warszawie. Jednak kompleksowo problem zostanie rozwiązany dopiero w przyszłym roku, gdy powstania instalacja pod rzeką. Została podpisana umowa na budowę przecisku pod dnem Wisły, który przejmie ścieki z tymczasowego rurociągu i będzie transportował je do oczyszczalni Czajka. Wcześniej zanim powstał tymczasowy rurociąg ozonowane ścieki trafiały bezpośrednio do rzeki.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 22.09.2020  r. ”Stołeczne ścieki nie trafiają już do Wisły”.

czwartek 24 września 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej