cover

Artykuły

Jakość wody u ujścia Wisły nie spełniała norm przez awarię Czajki? Ekspert „to nie takie proste”

19 września Gdański sanepid poinformował, iż woda na kąpielisku w Mikoszewie w Zatoce Gdańskiej nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w powodu przekroczenia norm występowania bakterii E.coli. Sanepid zaapelował też o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej w wyżej wskazanym kąpielisku. Próbki wody z Zatoki Gdańskiej, pobierane są przez pracowników pomorskiego Sanepidu codziennie, począwszy od 4 września, kiedy to do Bałtyku dotarła pierwsza fala niosąca z sobą nieczystości z Warszawy. Normy próbek poddanych analizie zostały przekroczone pierwszy raz. 

Więcej: Portal Komunalny z dnia 21.09.2020  r. ”Jakość wody u ujścia Wisły nie spełniała norm przez awarię Czajki? Ekspert: to nie takie proste”.

wtorek 22 września 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej