cover

Artykuły

Przypominamy o przedłożeniu projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przypomina, iż do dnia 31 grudnia 2020 roku rady gmin zobowiązane są do podjęcia uchwał mających na celu wyznaczenie aglomeracji.Dokument ten jest niezbędny dla oceny projektu taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a jego brak uniemożliwi ich zatwierdzenie. Jednocześnie gminy nieposiadające ważnej uchwały, po roku 2020, nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK.

Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 03.11.2020 r. „Przypominamy o przedłożeniu projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie”.
 

czwartek 5 listopada 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej