cover

Artykuły

Wody Polskie odpowiadają na raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzone było bez wystarczających środków finansowych i bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników. Na co Zarząd Wód Polskich odpowiedział, iż  przyczyną tego było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej. NIK podkreślił także, iż nie zapewniono ponadto właściwej koordynacji przejmowania od samorządów zadań i majątku.  Powstanie Wód Polskich było największą w ostatnich dziesięcioleciach reformą wodną na całym kontynencie Euroazjatyckim. Jak podkreślali przedstawiciele Banku Światowego podczas wizytacji w Polsce – reformą potrzebną i bardzo udaną.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 22.10.2020 r. „Wody Polskie odpowiadają na raport NIK”
oraz
Portal Samorządowy z dnia 21.10.2020 r. „Wody Polskie pod lupą NIK. Bardzo długa lista nieprawidłowości”.

poniedziałek 2 listopada 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej