cover

Artykuły

Czas pomyśleć o nowym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Do dnia 19 września 2021 roku Rady Gmin są zobowiązane do zmiany regulaminów dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Do zmiany obliguje je art. 35 ust. 2 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 782). Ostatnia aktualizacja tych dokumentów miała miejsce w 2017 r. Rady gmin mają między innymi określić kwestie związane z warunkami przyłączenia do sieci oraz sposobem dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 07.11.2020 r. „Czas pomyśleć o kolejnej aktualizacji regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

poniedziałek 16 listopada 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej