cover

Artykuły

Metoda „od zużycia wody” przysporzy sporo problemów

Rada Warszawy podjęłauchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami. Według niej naliczanie opłaty śmieciowej ma być uzależnione od zużycia wody. To bardzo duże wyzwanie dla administratorów wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Przyjęta uchwała dokładnie dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 15.10.2020 r. ”Stolica: Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami będzie uzależnione od zużycia wody”.
oraz
Gazeta Prawna z dnia 21.10.2020 r. „Metoda „od zużycia wody” przysporzy sporo problemów”

wtorek 27 października 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej