cover

Artykuły

Przedsiębiorca może nie zgodzić się na wysokość opłat za usługi wodneKorzystanie z wód wiąże się z opłatami. Zaliczamy tutaj np. pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. Przedsiębiorcy i inne podmioty są zobowiązani do uiszczania opłat z tego tytułu jeśli zużycie wód jest poza zakresem powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z nich. Wysokość opłaty określają Wody Polskie. Po naliczeniu opłaty z którą się nie zgadzamy, mamy prawo do złożenia reklamacji do dyrektora zlewni Wód Polskich. W przypadku gdy nie zostanie uwzględniona kolejnym etapem jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Opisana zdarzenie dotyczy sytuacji, w której opłata została uiszczona. Jeśli nie dokonamy zapłaty i reklamacja nie została złożona, zostaje wydana decyzja administracyjna przez dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich. Następnie przysługuje odwołanie do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich i dopiero wówczas można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Więcej:
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 8.10.2022 r. „Wysokość opłaty za usługi wodne można podważyć”

oraz

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-uslugi-wodne

sobota 15 października 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej