cover

Artykuły

Za cztery lata zmiany przepisów o osadach ściekowych, przed branżą kosztowne zadaniaModyfikacja wiąże się z przepisami dotyczącymi osadów ściekowych. W dniu 14 stycznia br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2022 poz. 89). Kwestie poruszane w rozporządzeniu zmieniającym dotyczą częstszego badania osadów w laboratoriach akredytowanych lub takich, będących w posiadaniu certyfikatu systemu zarządzania jakością. Mają zostać wprowadzone nowe systemy higienizacji, przy czym jeden z nich będzie obowiązkowy zanim osad trafi na pole uprawne. Efektem tych działań ma być jak najbardziej efektywne wykorzystanie osadu w dziedzinie ogrodnictwa i rolnictwa, jako cennego nawozu. Wyjaśniono również kwestię sposobów rozprowadzania osadu, unikając dzięki temu błędów i eliminując nieprzyjemne zapachy. Branże kanalizacyjną czeka energochłonne i kosztowne zadanie. Działania te mają zapewnić najwyższy stopnień bezpieczeństwa zdrowia i życia podczas praktyk z wykorzystaniem osadów.

Więcej: Portal Komunalny- czasopismo Wodociągi - Kanalizacja 9/2022 (223) Artur Kowalczyk
„Będzie rewolucja w osadach ściekowych”

niedziela 16 października 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej