cover

Artykuły

List Prezesa IGWP do Premiera RP dotyczący pomocy trudnej sytuacji w jakiej znalazła się branża.Prezes IGWP w przesłanym dokumencie opisuje konieczność podjęcia działań w ramach zapewnienia pewności dostępu dostaw wody i odbioru ścieków. Ciężka sytuacja sektora wodociągowego spowodowana jest między innymi przez rosnącą inflację, czy koszty energii elektrycznej.

Krzysztof Dąbrowski w przesłanym dokumencie opisuje konieczność podjęcia działań w ramach zapewnienia pewności dostępu dostaw wody i odbioru ścieków. Ciężka sytuacja sektoru wodociągowego spowodowana jest między innymi przez rosnącą inflację, czy koszty energii elektrycznej. Do tej pory branża nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządu. Sytuacji nie ułatwia również fakt, o odrzuceniu wzrostu cen taryf za wodę i ścieki w przedsiębiorstwach. Ulega wątpliwości, czy wsparcie ze strony jednostek samorządu terytorialnego w postaci dopłat i dofinansowania, będzie w tej materii wystarczające. Wspomniane środki miałyby pochodzić z udziały we wpływach z PIT. Jak czytamy w liście fundusze te zostały już w dużej części przekazane na inne cele.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 21.09.2022 r. „Bez wody nie da się żyć. IGWP pisze do premiera”.
Portal Komunalny z dnia 20.09.2022 r. "Granda i łajdactwo". Spór o ceny wody i ścieków przybiera na sile.”

poniedziałek 17 października 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej