cover

Artykuły

Po uchwaleniu przez Sejm w dniu 22.04.05 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym... w prasie ukazały

Po uchwaleniu przez Sejm w dniu 22.04.05 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym... w prasie ukazały się różnego rodzaju artykuły mówiące o zmianach spowodowanych tą nową regulacją prawną. Przykładem jednego z takich art. jest "Wodomierz na każdym kranie" (Rzeczpospolita z dn. 23/24.04, strona C1). Poza ogólnymi wzmiankami na temat nowych zmian prawnych zauważa się niepokojącą tendencję związaną ze znowelizowaną definicją przyłącza kanalizacyjnego. Lansowana jest interpretacja (być może jest to tylko uproszczenie dziennikarskie), jakoby "inwestor, który chce się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej zapłaci tylko za odcinek przyłącza przebiegającego przez jego działkę". Jest to oczywiście nieprawdziwe stwierdzenie, ponieważ nie uwzględnia istniejącej w chwili obecnej dwóch stanów faktycznych przyłącza kanalizacyjnego. 
Dlatego też na spotkaniu we Wrześni 12 maja 2005 r. poza omawianiem nowelizacji ustawy będziemy starali się w gronie środowiska wodociągowego wypracować stanowisko w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego.

piątek 29 kwietnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej