cover

Artykuły

Nowa regulacja wadium przetargowego w zamówieniach publicznych

Na mocy noweli z dn. 26 lipca 2001 r. [I] zmienione zostały przepisy art. 41 i 42 ustawy o z.p. poświęcone zabezpieczeniu wadialnemu. Ustawodawca uwzględnił większość postulatów zgłaszanych głownie przez środowiska drobnych i średnich przedsiębiorców. Doszło do znacznego obniżenia wysokości wadium obligatoryjnego (do granic 0,5%¸ 3%) oraz do dalszej racjonalizacji innych wymagań wadialnych wraz z wyraźną ich liberalizacją. Zmodyfikowano też nieco podstawy zwrotu wadium oferentowi oraz okoliczności jego przepadku.

czwartek 11 listopada 2004

czytaj więcejPlanowanie, określanie i szacowanie zamówień publicznych

I. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy z dn. 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych [i] następuje dalszy wzrost znaczenia planowania zamówień publicznych. W szczególności jednostki zamawiające, począwszy od 2002r. będą musiały publikować ogłoszenia o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach większej wartości (nowy art. 14 c) w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), a przy szacowaniu każdego zamówienia o wartości powyżej 3 tys. EURO zobowiązane zostały – począwszy od 1 stycznia 2004r. – do ustalenia wartości rocznej zamawianego przedmiotu, wynikającej z aktualnego planu jednostki (art. 3a) [ii].

wtorek 9 listopada 2004

czytaj więcejZmiany ustawowe w zakresie podmiotowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Każdy z konkurencyjno – porównywawczych sposobów udzielania zamówień publicznych (wszystkie z wyjątkiem wolnej ręki) obwarowany jest określonymi wymaganiami proceduralnymi wynikającymi z ustawy bądź z woli samego zamawiającego. Warunkują one uczestnictwo w postępowaniu oraz prawidłowy jego przebieg. Stąd nazywane są warunkami postępowania (warunkami przetargowymi).

poniedziałek 8 listopada 2004

czytaj więcejSenat RP na 79 posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym z

Senat RP na 79 posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odrzucił definicję przyłącza kanalizacyjnego w brzmieniu uchwalonym przez Sejm

czwartek 1 stycznia 2004

czytaj więcejNa stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia w sprawie stosowania ustawy "o zamówieniac

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia w sprawie stosowania ustawy "o zamówieniach publicznych" przez przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transpor...

poniedziałek 24 lutego 2003

czytaj więcejZamówienia publiczne, aktualności

Ustawa o zamówieniach publicznych wzbogaciła się o art. 74a "umowy w sprawie zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publi...

środa 5 lutego 2003

czytaj więcejZamówienia publiczne,aktualności

Wchodzą w życie od 1 stycznia 2003r:- art. 4a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. "o zamówieniach publicznych" (Dz.U.02.72.664). Znowelizowany przepis rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowan...

wtorek 7 stycznia 2003

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej