cover

Artykuły

Prawo wodne ma już 100 lat

 

Według tzw. „Ustawy wodnej” z 1922 roku, wody publiczne można było wykorzystywać do mycia, kąpieli, czy prania. Dostęp do nich był publiczny i zagwarantowany dla każdego. Ustawa obejmowała zakaz ingerencji w charakter wód poprzez zmienianie biegu wód płynących, uszkadzanie brzegów, czy degradowanie wód. Użytkownicy wód na swoim terenie mieli pełne prawo do korzystania w wód na swoich gruntach, jeśli nie miało to złego wpływu na sąsiednie grunty. W niektórych sytuacjach takich, jak np. zmiana koryta rzecznego, piętrzenie wód, należało uzyskać pozwolenie wodnoprawne.


Więcej:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10.11.2022 r. „Stulecie Prawa wodnego 1922-2022”
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3117-stulecie-prawa-wodnego-1922-2022

oraz

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie „100 lat Prawa Wodnego, 30 lat IGWP”
https://www.igwp.org.pl/100-lat-prawa-wodnego-30-lat-igwp/


 

piątek 18 listopada 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej