cover

Artykuły

Minister Klimatu udzielił odpowiedzi na pismo IGWP dotyczące zmniejszenia oddziaływania cen energii elektrycznej na ceny wody i ścieków


W dniu 2 sierpnia 2022 roku, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczące wsparcia działań, jakie podejmują przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w Polsce odnośnie zmniejszenia cen prądu mające znaczący wpływ na opłaty za wodę i ścieki. W odpowiedzi otrzymujemy informację, że wprowadzone regulacje prawne dotyczące maksymalnych cen energii elektrycznej mają ochronić odbiorców wrażliwych przed negatywnymi skutkami kryzysu energetycznego. Minister Klimatu i Środowiska podjął działania systemowe w obszarze rynku hurtowego, prowadzące do maksymalnej ceny energii elektrycznej.

Więcej:
Izba gospodarcza „Wodociągi Polskie” „Odpowiedź Minister Klimatu i Środowiska na pismo IGWP w sprawie ograniczenia wpływu kosztów energii elektrycznej na ceny wody i ścieków”
https://www.igwp.org.pl/odpowiedz-minister-klimatu-i-srodowiska-na-pismo-igwp-w-sprawie-ograniczenia-wplywu-kosztow-energii-elektrycznej-na-ceny-wody-i-sciekow/

sobota 10 grudnia 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej