cover

Artykuły

Sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

 

Na stronie Jerzmanowski Aqua ukazał się niezwykle ciekawy artykuł autorstwa mec. Łukasza Ciszewskiego oraz mec. Mateusza Farona pt. „Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf”. Omówiono w nich dwa pierwsze, zeszłoroczne, orzeczenia sadów administracyjnych, bardzo krytycznie odnoszących się do zarzutów regulatora wobec taryf przedsiębiorstwa wod-kan, a nie tak jak dotychczas wyłącznie problematyki proceduralnej 45 dniowego terminu na wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia taryf. Co ważne, w obu przypadkach Sądy uchyliły decyzje regulatora, wskazując, że sprawy nie zostały należycie rozpatrzone, a przy tym krytycznie oraz merytorycznie odniosły się do wielu zapatrywań organów.

Artykuł został podzielony na poszczególne zagadnienia: poprawienie taryf, a kolejna odmowa ich zatwierdzenia, sposób prowadzenia postępowań, pozorna weryfikacja taryf?,  ochrona odbiorców usług przed wzrostem cen, Inwestycje a wielkość sprzedaży i liczba odbiorców , koszty odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, podatek od nieruchomości , amortyzacja, marża zysku

Warto tutaj zacytować podsumowanie:
„WSA w Warszawie zanegował sztandarowe koncepcje poszczególnych RZGW i Prezesa Wód Polskich (jako organu II instancji) dotyczące obowiązku obniżania amortyzacji, negocjowania z gminami podatku od nieruchomości czy faktycznego eliminowania marży zysku. Do tego Sąd wskazał na wadliwość negowania w kolejnych decyzjach o odmowie zatwierdzenia taryf okoliczności wcześniej niekwestionowanych. Najważniejsze wydaje się jednak przesądzenie, że organ regulacyjny nie może odmówić zatwierdzenia taryfy powołując się jedynie na ogólne zasady kształtowania taryf, nie wyjaśniając szczegółowo w jaki sposób wniosek przedsiębiorstwa je narusza i które z okoliczności podanych we wniosku i z jakich przyczyn organ uznaje za nieprawdziwe. 
Jeżeli ta linia orzecznicza zostanie przez sądy administracyjne podtrzymana, a organy regulacyjne nie będą chciały narażać się na odpowiedzialność odszkodowawczą, będą musiały zasadniczo zmienić swoje podejście do sposobu procedowania wniosków taryfowych i wniosków o skrócenie”
 
Pełen artykuł http://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/orzecznictwo/862-taryfy-sady-krytycznie-o-odmowach-zatwierdzenia-taryf?fbclid=IwAR18p6WSch7XJ5qsi6L1DfJPGGJpdlweobWJ1DeZMf6ct1KmYjWSW2zZ8Kk
 

wtorek 24 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej