cover

Artykuły

Nowa dyrektywa ściekowa dużym wyzwaniem dla firm


Nowelizacja dyrektywy ma obejmować zagadnienia dla indywidualnego gromadzenia ścieków. Blisko 80 procent ścieków komunalnych pochodzi od nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Nowa dyrektywa ma na celu ograniczenia substancji takich jak np. farmaceutyki, czy mikroplastik w ściekach. Dzięki temu osady ściekowe wykorzystywane w rolnictwie będą bardziej bezpieczne. Producenci substancji, które przedostaną się do wód zostaną obciążeni finansowo.

Więcej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/nowa-dyrektywa-sciekowa-coraz-blizej-to-bedzie-duze-wyzwanie,432255.amp
 

niedziela 29 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej