cover

Artykuły

Marszałkowie ostrzegają, że Wody Polskie marnotrawią pieniądze dla gmin


Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim są przygotowane do przyjęcia oraz szybkiego zakontraktowania unijnych pieniędzy, celem realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych zgłoszonych przez urzędy gmin ramach do naborów, które już przeprowadzono. Wody Polskie nie wykorzystały wszystkich dostępnych środków z PROW 2014-2020. Zgłoszono 196 projektów, wśród nich tylko 20 będą zrealizowane na czas. Zarząd Związku Województw RP wyraził, iż niepokojąco wygląda stan przygotowania projektów w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi”.

Więcej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/marszalkowie-alarmuja-ze-wody-polskie-zaprzepaszcza-pieniadze-dla-gmin,433563.html

poniedziałek 30 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej