cover

Artykuły

Kolejne zobowiązania i sankcje dla wodociągów


Niebawem za nieterminowe dostarczenie oceny ryzyka lub stosowanie surowców i preparatów chemicznych bez nowych certyfikatów oraz wymaganych atestów, instytucje odpowiadające za dostarczanie wody będą zmuszone płacić kary pieniężne. Spowodowane jest to koniecznością dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Nowe przepisy skupiają się głównie na wprowadzeniu oceny ryzyka dla bezpieczeństwa wody, który mają sporządzać zarówno dostawcy jak i jej odbiorcy końcowi.

Więcej:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8631734,dostawcy-wody-obowiazki-kary.html

czwartek 2 lutego 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej