cover

Artykuły

W dzisiejszej Rzeczpospolitej „Częstsze zmiany stawek za wodę, uchwały mają zatwierdzać gminy”


Senatorowie z komisji: Klimatu i Samorządu Terytorialnego wystąpili z inicjatywą, aby rady gmin podejmowały uchwały o zatwierdzaniu taryf za dostawy wody i odprowadzanie ścieków a taryfy określane byłby raz na rok. Senatorowie chcieliby powrotu do sytuacji gdzie ustalanie taryf byłoby, jak kiedyś, w kompetencjach gmin, które są właścicielami firm wodno-kanalizacyjnych.
Powodem jest oczywiście „współpraca” z regulatorem tj. Wodami Polskimi– obecnie na 745 wniosków, które wpłynęły do Wód Polskich, wydano zaledwie 60 decyzji zatwierdzających, a 215 jest nadal nierozstrzygniętych.


https://www.rp.pl/zadania/art37999361-czestsze-zmiany-stawek-za-wode-uchwaly-maja-zatwierdzac-gminy
 

środa 22 lutego 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej