cover

Artykuły

Dofinansowania na rewitalizację Odry


Blisko 1,114 mld zł w formie dofinansowania zostanie przeznaczonych przez rząd na rewitalizację Odry. Działania te mają polepszyć stosunki wodne w rzece. Postępowania administracyjne związane z tym przedsięwzięciem zostaną poddane modyfikacji. Zmiany te, przyczynią się do przyspieszenia przebiegu wymaganych procedur i realizacji inwestycji. W obszarze opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców mają nastąpić zmiany w systemie stawek. Ponadto ma powstać nowa instytucja – Inspekcja Wodna. Do jej głównych zadań należeć będzie wykrywanie i ograniczanie wszelkich działań związanych z nielegalnym zrzutem ścieków do wód  Sektor przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych może otrzymać wsparcie finansowe na budowę i modernizację  oczyszczalni ścieków, czy systemów kanalizacyjnych. Również w tym zakresie możliwy jest znacznie krótszy czas toku postępowania administracyjnego.

Więcej: Prawo.pl z dnia 17 maja 2023 r., „Rząd będzie rewitalizował Odrę, powstanie nowa służba - Inspekcja Wodna”
https://www.prawo.pl/samorzad/ustawa-o-rewitalizacji-odry-zalozenia,520354.html
oraz: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3485-specustawa-odrzanska-przyjeta-przez-rade-ministrow
 

wtorek 30 maja 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej