cover

Artykuły

Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się projektu nowelizacji zmiany taryf?


Nowelizacja dotyczyć ma nowego trybu, dającego możliwość zmiany taryfy przy zachowaniu obowiązującego okresu jej trwania. W dniu 17 maja podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiciele z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. – mec. Ł. Ciszewski i mec. M. Faraon, zaprezentowali projekt zmian w ustawie. W zamierzeniu procedura zmiany taryfy ma być uproszczona i służyć do szybkiej jej aktualizacji, bez konieczności ustalania na kolejny okres trzech lat. Dzięki temu taryfy zachowają dotychczasowy czas obowiązywania oraz możliwość uaktualnienie cen i stawek należności za wodę i ścieki.

Więcej: Portal Jerzmanowski AQUA z dnia: 17 maja 2023 r., „Zmiana taryf – projekt nowelizacji niebawem?”
http://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/aktualnosci/875-zmiana-taryf-projekt-nowelizacji-niebawem

poniedziałek 29 maja 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej