cover

Artykuły

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wskaźniki.


Aktualizacja "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" są one ważne w wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, które zmagają się z procedurą aktualizacji taryf oraz planowaniem przychodów. Do wskaźników makroekonomicznych należy m.in.: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu.

Stan przed aktualizacją:
Rok2022 [%]2023 [%]2024 [%]2025 [%]2026 [%]
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych13,59,84,83,12,5
wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu23,713,24,93,12,4

​Stan po 2 maja br
Rok2022 [%]2023 [%]2024 [%]2025 [%]2026 [%]
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych14,4126,53,93,1
wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu22,47,85,03,33,0
 
 
Więcej:
Portal Jerzmanowski AQUA z dnia: 4 maja 2023 r., „Taryfy: nowe wskaźniki opublikowane przez ministerstwo” 
http://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/aktualnosci/874-wskazniki-maj

piątek 26 maja 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej