cover

Artykuły

Droga do wyjścia z zadłużenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych


Rosnące wydatki związane z energią elektryczną, ogólny wzrost cen eksploatacji sektora wodociągowo- kanalizacyjnego, nakłady kadrowe oraz brak zgody na podwyżki cen za wodę i ścieki przez instytucje zatwierdzające nowe taryfy, przyczyniły się do kłopotów związanych z sytuacja ekonomiczną przedsiębiorstw. W przypadku problemów finansowych istnieje możliwość skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego. Dotyczy to sytuacji, w której nie jest możliwe wykonanie zobowiązań pieniężnych lub istnieje realne zagrożenie, że do takiej sytuacji dojdzie.

Więcej:
Portal Jerzmanow§ki Aqua z dnia 23 sierpnia 2023 r. „Postępowanie restrukturyzacyjne jako sposób na oddłużenie przedsiębiorstw?”

środa 6 września 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej