cover

Artykuły

Koszty energii elektrycznej w planowaniu taryfy


Silnie zmieniające się koszty energii elektrycznej stały się najczęstszym kosztem taryfowym wymienianym w ostatnim czasie. Sytuacja stawia pod znakiem zapytania możliwość planowania wysokości energii elektrycznej w nowych taryfach. Według ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 20 ust 4 mówi, że taryfę ustala się na podstawie niezbędnych przychodów ujmując m. in. koszty związane ze świadczeniem usług biorąc pod uwagę także ich zmieniające się ceny.

Więcej:
Portal Jerzmanow§ki Aqua z dnia 5 września 2023 r. „Ceny energii elektrycznej uwolnione w 2024 r.”

czwartek 7 września 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej