cover

Artykuły

Ukazała się ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r.

Ukazała się ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. "o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw".Dz.U. Nr 85, poz. 729 z 2005 r.
O ustawie będziemy mówić na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 16.06 br. w Wiśle.

środa 25 maja 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej