cover

Artykuły

Kto rozwiązuje spór w przypadku braku zgody na podłączenie nieruchomości do sieci?


Sytuacje sporne między odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a podmiotami świadczącymi usługi miał rozwiązywać centralny regulator. W rzeczywistości okazało się, że zdarzają się ograniczenia w zakresie kompetencji organu regulującego wynikające z orzecznictwa.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, wydaje decyzję w przypadku braku zgody na możliwość doprowadzenia nieruchomości do sieci. Przegląd orzecznictwa wskazuje na sytuacje, w których nie zawsze organ regulujący decyduje w polemice pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

Więcej: Portal Jerzmanow§ki Aqua z dnia 26 października 2023 r. „Odmowa przyłączenia – kto rozstrzyga spory?”

poniedziałek 13 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej