cover

Artykuły

Udostępnienie infrastruktury wodociągowej dla spółki komunalnej – rozliczenie gminy w zakresie VAT


Do zadań własnych gminy należą m. in. te z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina jest właścicielem sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, z tego tytułu ponosi opłaty związane z jej wytworzeniem. Koszty są potwierdzone fakturami, na których oznaczone są pozycje VAT naliczonego.

Więcej: Portal Dziennik Gazeta Prawna z dnia 22 października 2023 r. „Jak gmina powinna rozliczyć w VAT udostępnienie infrastruktury wodociągowej dla spółki komunalnej?”

niedziela 12 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej