cover

Artykuły

Wstępne potwierdzenia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczące legionelli.


Sanepid w Rzeszowie podał do wiadomości wstępne wyniki w kwestii zakażenia bakterią legionelli. W informacji czytamy, że bakteria legionelli mogła zasiedlić się w instalacjach wewnętrznych budynków. Taką tezę przedstawiało także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Spółka podkreślała także, że w sieci wodociągowej bakteria nie występuje.

Więcej: Strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie zakładka aktualności z dnia 16 pażdizernika 2023 r. „Sanepid wstępnie potwierdza: warunki w instalacjach wewnętrznych budynków sprzyjały legionelli”.

wtorek 7 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej